Rättvik

Information för utställare

 

HÄLSOMÄSSAN i RÄTTVIK
Rättviksparken, RÄTTVIK 25-26 September 2021, Lördag 10.00-18.00 och Söndag kl.10.00-16.00


Inbjudan och allmänna regler


1. Anmälan
Anmälan till info@halsomassa.net  
Eftersom vi eftersträvar ett brett utbud med mångfald för besökarna godkänner vi endast ett fåtal utställare per produkt/behandling. 
Vi tillämpar först till kvarn principen med kölista som gäller vid eventuella återbud.  Anmälan är bindande, betalning sker efter godkänd anmälan en månad innan mässan till  Wasanova AB,  bg  5907-7636. OBS ingen anmälningsavgift.
 

2. Betalning/återbud
Alla mässplatser är inomhus i samma byggnad. 
Mässpriser:
Inomhus med el + bord + 2 stolar: 1200 kr + moms = 1500 kr (2x1,8m) för två dagar. 

Vill du ha ytterligare utrymme kostar det + 560 kr per meter + moms(t.ex. 3x1,8m= 1760+moms=2200 kr)
Betalning senast den 20 September 2021 och avgiften återbetalas ej, oavsett orsak till återbudet och oavsett om betalning inkommit vid återbudstillfället.
 

3. Marknadsföring
Som utställare förbinder du dig att marknadsföra arrangemanget genom att sprida information i den mån du kan. Material tillhandahålles av
arrangören. Vi förbehåller oss rätten att neka försäljning av produkter/tjänster som ej angivits i verksamhetsbeskrivningen i anmälan eller inte
överensstämmer med andan i arrangemanget och kan uppfattas som stötande. Annonsering sker i , Annonsbladet Dalarna, Rättviks-Leksands Nytt, Masen (Mora), Malung Bladet, Leksands Bladet. Vi sätter upp affischer i butiker. Också via hemsidor, maillistor, broschyrer, och Facebook
 

4. Disposition av utställarplatser
Utställarplatserna är disponibla fredagen den 24 September kl 16.00-19.00 och lördagen från kl 8.00-09.30. Då har vi placerat ut era bord och märkt dessa med namn. Utställare får heller inte avvika från sin plats före stängning söndag kl 16.00. Utställare är skyldiga att acceptera de jämkningar om plats och utrymme som kan förekomma.
Arrangören är inte återbetalningsskyldig i samband med el- eller vattenavbrott.

5. Föreläsningar
Föreläsningspass är 50 minuter. Föreläsningar påbörjas jämna klockslag. Tio minuter innan nästa föreläsning måste ni avsluta och lämna plats för nästa.


6. Renhållning
Arrangören ansvarar för den allmänna renhållningen. Utställare ansvarar för renhållning av den förhyrda ytan som avser allt eget material samt grovstädning efter stängning. Sopsäckar mm tillhandahålles av arrangörerna och lämnas vid anvisad plats.


7. Försäkringar
Utställare tecknar och bekostar själv den försäkring som gäller för dennes utställda produkter. Skador på eller genom utställda föremål orsakade skador inom utställnings-området regleras av den berörda utställaren. Arrangören ansvarar inte för skada orsakad av fel eller försummelse. Varje utställare har ansvar för sitt utställningsområde. Detta inkluderar varor och inventarier.
Parterna ska eftersträva att lösa eventuella tvister på ett fredligt sätt. Tvister som ej kan lösas ska avgöras enligt den gällande lagstiftningen.

8. Force Majeure
Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lockout, brand, extrema väderförhållanden eller annan härmed
jämförlig händelse göra att Hälsomässa Rättvik tvingas inställa eller uppskjuta avhållandet av mässa återbetalas ej erlagd hyra.


9. Parkering
Utställare ska parkera på av arrangören anvisad plats. Vänligen fråga oss var ni får parkera under resten av tiden efter ni lastat ur.


10. MÄSSANS KÖK & CAFÉ
Välkommen till Eva-Lott Långbergs kök och Café! Genuin, god & vällagad mat av Dalarnas egen matkulla. Lokalproducerade råvaror!
Här serveras; Lunch så som sallader, varm mat med vegetariska alternativ, pajer mm. Fika, så som godbitar, smoothies och mycket mera!
www.evalottlangberg.se
 

11.  Boende: >>>http://www.halsomassa.net/hitta.html<<<
" Samarbete med Rättviks Camping "

Mässan håller till på Rättviksparken, granne med Rättviks Camping.
Utställare erhåller 20% rabatt på boende.
Besökare erhåller 10% rabatt på boende.

Rabatten gäller både stugor och camping på Rättviks Camping.
Viktigt är att gästerna bokar direkt via Rättviks Camping om de ska få rabatten, bokningar via Booking.com eller Visit Dalarna/SCR kommer vi inte att kunna ge rabatt.  Boka via telefon 0248 56100, mejl: info@rattvikscamping.se   www.rattvikscamping.se 

12. Övrigt:
Information som utställare vill ha publicerat i programmet översänds snarast till info@halsomassa.net
Vi förbehåller oss rätten att redigera text av layoutmässiga skäl.

* El finns. Meddela oss om du behöver ha tillgång till el, medtag egen skarvsladd.
* Bord och stolar finns. Vi har bord som är 120x75 cm och 180x80 cm långa. Det är viktigt att ni meddelar oss också om ni medtar eget bord. 

* Skärmväggar finns ej till utlåning. Meddela oss om ni har med behandlingsbänk eller skärmvägg då detta har betydelse i er placering så får ni plats.
* Enklare maträtter samt smörgåsar, kaffe och fikabröd kommer att säljas på mässan i cafeet.

 

TACK FÖR HJÄLPEN ATT SPRIDA EVENEMANGET 

 

Besök oss på Facebook