Rättvik

Information för utställare

 

HÄLSOMÄSSAN i RÄTTVIK
Rättviksparken, RÄTTVIK 30 sep-1 okt 2023, Lördag 10.00-18.00 och Söndag kl.10.00-16.00


Inbjudan och allmänna regler


1. Anmälan
Anmälan till info@halsomassa.net  
Eftersom vi eftersträvar ett brett utbud med mångfald för besökarna godkänner vi endast ett fåtal utställare per produkt/behandling. 
Vi tillämpar först till kvarn principen med kölista. Betalning sker en månad innan mässan. OBS ingen anmälningsavgift.
 

2. Betalning/återbud
Mässplatserna är i huvudsak innomhus men möjlighet till utomhusplats finns.  
Mässpriser:

Inomhus med el + bord + 2 stolar: 1500 kr + moms = 1875 kr (2x1,8m) för två dagar. 

Vill du ha ytterligare utrymme kostar det + 600 kr per meter + moms(t.ex. 3x1,8m= 2100+moms=2625 kr)

Utomhus: 1000kr + moms (2x2m) för två dagar.  Ytterligare utrymme kostar + 400kr per meter + moms.
Betalning senast den 1 september 2023 för att behålla din plats på mässan, avgiften återbetalas ej. 
Vid sent förhinder går det däremot bra att överlåta sin plats till en annan lämplig utställare om vi har ngn i kö eller som ni själva ordnar.
Tänk på att det är svårt att fylla en sent avanmäld plats så vänligen meddela snarast möjligt. 
 

3. Marknadsföring
Som utställare får du gärna marknadsföra arrangemanget genom att sprida information i den mån du kan, det gynnar alla.
Material tillhandahålles av arrangören. Vi förbehåller oss rätten att neka försäljning av produkter/tjänster som ej angivits i verksamhetsbeskrivningen
i anmälan eller inte överensstämmer med andan i arrangemanget och kan uppfattas som stötande. 
Annonsering sker via sponsrade annonser på Facebook och Instagram, samt i Annonsbladet Dalarna, Rättviks-Leksands Nytt, Masen (Mora),
Malung Bladet, Leksands Bladet. Vi sätter upp affischer i butiker. Även via hemsidor, maillistor, broschyrer och sociala medier.
 

4. Disposition av utställarplatser
Utställarplatserna är disponibla fredagen den 29 september  kl 15.00-19.00 och lördagen från kl 7.30-09.30. Då har vi placerat ut era bord och märkt dessa med namn. Utställare får heller inte avvika från sin plats före stängning söndag kl 16.00. Utställare är skyldiga att acceptera de jämkningar om plats och utrymme som kan förekomma.
Arrangören är inte återbetalningsskyldig i samband med el- eller vattenavbrott.

5. Föreläsningar
Föreläsningspass är 50 minuter. Föreläsningar påbörjas jämna klockslag. Tio minuter innan nästa föreläsning måste ni avsluta och lämna plats för nästa.


6. Renhållning
Arrangören ansvarar för den allmänna renhållningen. Utställare ansvarar för renhållning av den förhyrda ytan som avser allt eget material samt grovstädning efter stängning. Sopsäckar mm tillhandahålles av arrangörerna och lämnas vid anvisad plats.


7. Försäkringar
Utställare tecknar och bekostar själv den försäkring som gäller för dennes utställda produkter. Skador på eller genom utställda föremål orsakade skador inom utställnings-området regleras av den berörda utställaren. Arrangören ansvarar inte för skada orsakad av fel eller försummelse. Varje utställare har ansvar för sitt utställningsområde. Detta inkluderar varor och inventarier.
Parterna ska eftersträva att lösa eventuella tvister på ett fredligt sätt. Tvister som ej kan lösas ska avgöras enligt den gällande lagstiftningen.

8. Force Majeure
Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lockout, brand, extrema väderförhållanden eller annan härmed
jämförlig händelse göra att Hälsomässa Rättvik tvingas inställa eller uppskjuta avhållandet av mässa återbetalas 75% av erlagd monterhyra.


9. Parkering
Utställare ska parkera på av arrangören anvisad plats. Urlastning sker intill mässhallen.


10. MÄSSANS KÖK & CAFÉ
Här serveras; Lunch så som sallader, varm mat med vegetariska alternativ, pajer mm. Fika, så som godbitar, smoothies och mycket mera!
 

11.  Boende: >>>http://www.halsomassa.net/hitta.html<<<
" Samarbete med First Camp Enåbadet "

Mässan håller till på Rättviksparken, granne med First Camp Enåbadet.
Utställare erhåller 20% rabatt på boende.
Besökare erhåller 10% rabatt på boende.

Rabatten gäller både stugor och camping på First Camp Enåbadet.
Viktigt är att gästerna bokar direkt via First Camp Enåbadet om de ska få rabatten, bokningar via Booking.com eller Visit Dalarna/SCR kommer vi inte att kunna ge rabatt.  Boka via telefon 0248 56100, mejl: enabadet@firstcamp.se,  Hemsida:  https://firstcamp.se/destination/enabadet-rattvik/

12. Övrigt:
Information som utställare vill ha publicerat i programmet översänds snarast till info@halsomassa.net
Vi förbehåller oss rätten att redigera text av layoutmässiga skäl.

* El finns. Meddela oss om du behöver ha tillgång till el, medtag egen skarvsladd.
* Bord och stolar finns. Vi har bord som är 120x75 cm och 180x80 cm långa. Det är viktigt att ni meddelar oss också om ni medtar eget bord. 
* Skärmväggar finns ej till utlåning. Meddela oss om ni har med behandlingsbänk eller skärmvägg då detta har betydelse i er placering så får ni plats.
* Enklare maträtter samt smörgåsar, kaffe och fikabröd kommer att säljas på mässan i cafeet.

 

TACK FÖR HJÄLPEN ATT SPRIDA EVENEMANGET 

 

Besök oss på Facebook